THÔNG BÁO
BẢO TRÌ WEBSITE
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hệ thống đang được bảo trì kỹ thuật. Xin Quý khách vui lòng quay lại sau.
Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 - Kho Bạc Nhà nước xin thông báo để Quý khách nắm thông tin, tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng website.
Trân trọng cảm ơn!