Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19

Cổng thông tin điện tử Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 kêu gọi đồng bào tham gia ủng hộ cho “Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19” của Chính phủ để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Mọi sự ủng hộ của người dân xin gửi vào tài khoản “Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19” bằng cách nhập đầy đủ thông tin vào bảng kế bên.


Mọi sự đóng góp của người dân tại cổng thông tin điện tử Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ.


Các giao dịch chuyển khoản ủng hộ đã được chuyển tới Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 sẽ không được hoàn lại.

Vì một Việt Nam khỏe mạnh!

Phone

Chọn quốc tịch

Toàn quốc

0 / 80

Nguyện vọng bạn muốn gửi tới tỉnh thành nào?
(không bắt buộc)

Toàn quốc

0 / 80

Chúng tôi sẽ ghi nhận nguyện vọng của bạn và sẽ ưu tiên thực hiện. Tuy nhiên, việc điều phối sẽ tuân thủ theo nguyên tắc và quy định của Quỹ tại từng thời điểm

Tổng cộng số tiền đã chuyển vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 tính tới 11 giờ - 17/06/2021

(Đã bao gồm quy đổi từ ngoại tệ về VNĐ)

5K và Vắc-xin

Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 kêu gọi đồng bào tham gia ủng hộ cho “Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19” của Chính phủ để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.