Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19

Cổng thông tin điện tử Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 kêu gọi đồng bào tham gia ủng hộ cho “Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19” của Chính phủ để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Mọi sự ủng hộ của người dân xin gửi vào tài khoản “Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19” bằng cách nhập đầy đủ thông tin vào bảng kế bên.


Mọi sự đóng góp của người dân tại cổng thông tin điện tử Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ.


Các giao dịch chuyển khoản ủng hộ đã được chuyển tới Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 sẽ không được hoàn lại.

Tổng cộng số tiền đã chuyển vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 tính tới 11 giờ - 19/06/2021

(Đã bao gồm quy đổi từ ngoại tệ về VNĐ)

5K và Vắc-xin

Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 kêu gọi đồng bào tham gia ủng hộ cho “Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19” của Chính phủ để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.